Anlita mig!

Jag har en lång erfarenhet i ölbranschen inom flera olika områden och finns tillgänglig som provningsledare för fysisk eller digital ölprovning samt redaktionella skribent- och fotouppdrag inom ämnet öl.

Vill du komma i kontakt med mig? Enklast nå du mig på mail eller Instagram!